Organizacja Urzędu


Referat Organizacyjny

Kierownik referatu: Beata Goszcz tel. 44 631 80 50/59 w. 128 Zadaniem referatu jest: zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu, udzielanie petentom informacji dotyczących funkcjonowania…