Organizacja Urzędu

Stan załatwiania spraw

Do czasu wdrożenia informatycznego rozwiązania umożliwiającego bieżące śledzenie, poprzez internet, stanu zaawansowania załatwiania konkretnego indywidualnego wniosku, podania, informacje takie udzielane są drogą telefoniczną.   Lista…

Read More

Referat Organizacyjny

Kierownik referatu: Beata Goszcz tel. 44 631 80 50/59 w. 128 Zadaniem referatu jest zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu, organizowanie nadzoru i koordynowanie działań…