Aktualności

Zadbaj o porządek w Gminie

Szanowni Mieszkańcy Gminy Szczerców, zwracamy się do Państwa z prośbą dotyczącą utrzymania porządku i czystości na terenie naszej Gminy. Stan najbliższego otoczenia bezpośrednio świadczy o nas,…

Read More

Dotacja dla sołectwa Borowa

Gmina Szczerców we współpracy z sołectwem Borowa realizuje projekt lokalny pn. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Borowej”. Całkowita wartość zadania wynosi 13.515,00 zł, będzie realizowany…