Articles by Gmina Szczerców

Pożyczka na pokrycie kosztów bieżących

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ogłosił nabór wniosków dotyczących niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (nabór ciągły – do…Informacja o pracy ZGK Gminy Szczerców

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Szczerców informuje, iż w związku ze wzrostem zagrożenia powodowanego rozprzestrzenianiem się Wirusa SARS-CoV-2, praca inkasentów zostaje zawieszona. Prosimy o podawanie stanu…

Zadbajmy o starszych i samotnych

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa na terenie naszego kraju, apelujemy do mieszkańców Gminy Szczerców o ograniczenie pobytu w miejscach publicznych i zaprzestanie kontaktów w większych…