Articles by Kamila Pietrzyk

Nabór wniosków o przyznanie pomocy

Informuję, iż Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” ogłosi nabór wniosków o przyznanie pomocy. Wnioski będzie można składać  w terminie od dnia 18.04.2017r. do…Konsultacje programu współpracy

Zapraszamy organizacje  pozarządowe  oraz podmioty prowadzące  działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania…