Articles by KPDotacja dla sołectwa Borowa

Gmina Szczerców we współpracy z sołectwem Borowa realizuje projekt lokalny pn. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Borowej”. Całkowita wartość zadania wynosi 13.515,00 zł, będzie realizowany…