Articles by AMInformacja o debacie

Przewodnicząca Rady Gminy Szczerców informuje o możliwości zgłaszania się mieszkańców gminy Szczerców do debaty nad raportem o stanie gminy Szczerców za 2019 rok w terminie do 24…