Articles by admin
Odbiór zdemontowanych płyt azbestowych

Mieszkańcy, którzy są zainteresowani odbiorem  zdemontowanych płyt azbestowych (eternitu) powinni niezwłocznie złożyć do Urzędu Gminy stosowny wniosek. Wzór wniosku można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy…
12 czerwca Urząd nieczynny

Uprzejmie informujemy, że 12 czerwca będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Szczerców i jednostek podległych. Ten dzień został wyznaczony przez pracodawcę jako…