Articles by admin
Planowane wyłączenia prądu

W ślad za informacją od PGE informujemy o planowanych przerwach w dostawie prądu w następujących dniach: • 21.02.2020 r. w miejscowości Trakt Puszczański w godzinach…

Stypendia motywacyjne przyznane

W dniu 16.12.2019 r. odbyło się drugie posiedzenie Komisji Stypendialnej ds. rozpatrywania wniosków o stypendium motywacyjne dla słuchaczy szkół policealnych i studentów szkół wyższych zamieszkałych…
Uproszczony Plan Urządzenia Lasu do wglądu

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów…