Articles by adminUproszczony Plan Urządzenia Lasu do wglądu

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów…Do piątku urząd czynny do 15.00

W związku z wysokimi temperaturami i pracami remontowymi prowadzonymi na dachu Urzędu, powodującymi konieczność wyłączenia klimatyzacji, Urząd Gminy w Szczercowie w dniach od 28.08.2019 r….