Articles by admin

Do piątku urząd czynny do 15.00

W związku z wysokimi temperaturami i pracami remontowymi prowadzonymi na dachu Urzędu, powodującymi konieczność wyłączenia klimatyzacji, Urząd Gminy w Szczercowie w dniach od 28.08.2019 r….

Informacja o debacie

Przewodnicząca Rady Gminy Szczerców informuje o możliwości zgłaszania się mieszkańców gminy Szczerców do debaty nad raportem o stanie gminy Szczerców za 2018 rok w terminie do 27…Stypendium motywacyjne za wyniki w nauce

Urząd Gminy w Szczercowie informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie stypendium motywacyjnego za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Wnioski…