V Międzygminny konkurs „Igłą malowane”

Za nam finał V Międzygminnego Konkursu „Igłą Malowane” im. Liubow Kudelskiej, którego organizatorem było „Koło Sprawnych Rąk” Szkoły Podstawowej im. ks. J. Baranowicza w Szczercowie. Koło działa pod opieką Justyny Stykały, a honorowy patronat nad imprezą sprawował Wójt Gminy Szczerców Krzysztof Kamieniak.

W piątek, 10 maja, w auli Szkoły Podstawowej im. ks. J. Baranowicza odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników, wręczenia nagród laureatom oraz otwarcie wystawy.

Przypomnijmy – w konkursie uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, warsztatów terapii zajęciowej, placówek oświatowo–wychowawczych oraz osoby dorosłe z Gminy Szczerców, Gminy Rząśnia, Gminy Bełchatów, Gminy Kluki, Gminy Widawa, Gminy Rusiec oraz Gminy Sędziejowice.

Celem konkursu jest rozwijanie wrażliwości i myślenia plastycznego, prezentacja dorobku twórczego uczniów i osób dorosłych, wymiana doświadczeń, a także upowszechnienie inicjatyw twórczych.

W skład jury V Międzygminnego Konkursu „Igłą Malowane” im. Liubow Kudelskiej weszli Agnieszka Kaczmarska (przewodnicząca), Elżbieta Barbara Kotyla, Monika Wyszatycka, Krzysztof Gosławski, Iza Hofman, Marta Dragon i Beata Olejniczak.

Wyniki V Międzygminnego  Konkursu Igłą Malowane im. Liubow Kudelskiej

Szkoły Podstawowe:

Kategoria stringart

 

I miejsce

II miejsce

III miejsce

 

Wyróżnienie

Za udział

 

 

Anastazja Dyła

Maja Skiberowska

Hubert Pietrzyk

 

Mikołaj Alasiński

Martyna Makara

Kategoria haft krzyżykowy

 

I miejsce

II miejsce

III miejsce

 

Wyróżnienie

 

 

 

 

Kinga Szcześniak

Oliwia Masek

Dawid Olejnik

 

Nadia Szubert

Joanna Szcześniak

Maja Grzejdziak

Aleksandra Gonerska

Kategoria szydełko

 

I miejsce

II miejsce

III miejsce

 

 

Kinga Uryszek

Kinga Kociuga

Kamil Studziński

Kategoria ozdoby z filcu

 

I miejsce

II miejsce

III miejsce

 

Wyróżnienie

 

 

 

Nicola Niedbalska

Natalia Domańska

Emila Ławniczek

 

Agata Wawrzyniak

Aleksandra Bożek

Kategoria haft płaski/ wyklejane nićmi

 

I miejsce

II miejsce

III miejsce

 

 

 

Wyróżnienie

 

 

 

 

 

 

Alicja Rózik

Oktawia Ranos

(Ewa Rózik, Alicja Rózik, Konrad Stykała) praca grupowa

 

Zofia Dzbik

Maja Wysocka

Nicola Jasińska

Kategoria tkactwo

 

Za udział

 

 

Milena Belica

Kategoria haft matematyczny

I miejsce

Wyróżnienie

 

 

Anna Mantyk

Vanessa Wróblewska

Gimnazja:
Kategoria stringart

 

I miejsce

 

 

Natalia Malinowska

Osoby dorosłe:
Kategoria ceramika + gips

 

I miejsce

 

 

 

 

II miejsce

III miejsce

 

 

Dziewczyny Zbychewki (Ewa Ber, Edyta Lepionko, Danuta Duda, Bogda Lipczyńska)

 

Kamil Koszek

Marek Frąckowiak

Kategoria gobelin/wyklejane nićmi

 

I miejsce

II miejsce

III miejsce

 

 

 

Wyróżnienie

 

 

 

 

Za udział

 

 

 

Wanda Sawicka

Anna Dobrzelak

Agnieszka Waleszczyk

Elżbieta Michoń

 

 

Ewa Dobrzelak

Elżbieta Sudak

Izabela Kowalska

 

 

Karolina Dobroszek

Małgorzata Bednarek

Sławomir Sawicki

Urszula Czyżyk

Teresa Baran

Kategoria ozdoby z filcu

 

I miejsce

 

 

Danuta Duda

Kategoria haft krzyżykowy

 

I miejsce

 

 

 

II miejsce

 

 

III miejsce

 

Wyróżnienie

 

 

Agata Olejnik

Magdalena Kuśmider

 

 

Magdalena Kusak

Irena Jurczyk

 

Inna Gonerska

 

Anna Kopystyńska

Elżbieta Ostrowska

Kategoria nitka za igłą/patchwork

 

I miejsce

 

 

 

 

Grażyna Tomczak

Magdalena Osińska

Kategoria szydełko

 

I miejsce

II miejsce

III miejsce

Wyróżnienie

 

 

 

Zdzisława Piekarska

Anna Kopystyńska

Bożena Guzek

Magdalena Kuśmider

Tersa Baran

Kategoria haft matematyczny

 

I miejsce

II miejsce

 

 

 

Bożena Guzek

Magdalena Kusak

Kategoria haft koralikowy

 

I miejsce

II miejsce

 

 

Anna Foszpańczyk

Dariusz Wańdoch

Kategoria inne techniki

 

I miejsce

II miejsce

III miejsce

Za udział

 

 

Halina Nowak

Witold Korczyk

Aleksandra Malinowska

Agnieszka Rogut

 

Dyplomy dla placówek: Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej, Środowiskowy Dom Samopomocy „Koniczynka” w Bełchatowie Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej, Dziewczyny Zbychewki.

Sponsorzy:

  • Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
  • Gmina Szczerców
  • Fabryka nici „Ariadna S.A.” z Łodzi
  • PG Budowa z siedzibą w Rogowcu
  • Firma „Huapol” z Warszawy
  • Sklep A&D Wafelek
  • Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. ks. J. Baranowicza w Szczercowie
  • Samorząd Szkolny Szkoły Podstawowej im. ks. J. Baranowicza.

 

Przeczytaj również